Saturday , February 25 2017
Home / kambi kathakal / Couple Stories / ഭാര്യയുടെ ജാക്കിയും എന്‍റെ കമ്പിയും

ഭാര്യയുടെ ജാക്കിയും എന്‍റെ കമ്പിയും

ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ചെമ്പൂരിലും കുര്ളയിലും ആണു ജോലി ചെയ്യുത്. ചെമ്പൂര് എന്നു പറയാന് കാരണം എന്തെങ്ക്കറിയില്ല. അവിടെ ഉള്ള പൂറുകള് എല്ലാം ചെമതാണോ അതോ പട്ടത്തികള് ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലം ആയതിനാലാണോ?ചെമ്പൂര് ഒരു കേരളമോ തമിള് നാടോ ആണെന്നു പറയാം. തമിഴാണൂ കൂടുതല് പ്രയോജനം. കാരണം തമിഴന്മര് തമിഴന്മാരെ കണ്ടാല് തമിഴെ പറയു. എന്നാല് മലയാളി മലയാളിയെ കണ്ടാല് മറാട്ടി ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുത്.

ചെമ്പൂരിലെ ഭിക്ഷക്കാരികള് പോലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ അടക്കിവാഴു കാവ്യാ മാധവ്ന് പദ്മപ്രിയ തുടങ്ങിയവരേക്കാള് ഫാര് ഫാര് ബെറ്റര് ആണു. വേനല്ക്കാലം എല്ലാവരും സ്ലീവ്ലെ ബ്ലവുസ് ആയിരിക്കും ഇടുത.ന്ന് കക്ഷം വടിക്കുതു വീക്ക് എന്ഡുകളി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിനാല് ബോംബേയിലെ ബസുകളില് വെറുതെ സഞ്ചരിച്ചാല് കമ്പിയില് തൂങ്ങി നില്ക്കു ഈ പട്ടത്തി കുട്ടികളൂടെ രോമം പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന, സ്റ്റബിള് ആയ, പച്ച നിറമുള്ള, വെള്ളയടിച്ചു മനോഹരമാക്കിയ ഭിത്തിയില് പായല് പിടിക്കാന്തുടങ്ങുതുപോലെയുള്ള, അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ,പലതരം വെറൈറ്റി കക്ഷങ്ങള് ധാരാളം

കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന് പറ്റും. ബോംബേയില് ബസില് കയറാന് ക്യൂ പാലിക്കണം. കേരളത്തിലെപോലെ ബസ് കണ്ടാല് ഉടന് ജനലില് കൂടിയും വാതിലില് കൂടിയും ഡ്രൈവറുടെ കതകു തുറന്നും അലവലാതി ആയി കേറുന്ന ഏര്പ്പാട് അവിടെ ഇല്ല. ക്യൂവില് നിവര്ക്കു സീറ്റു കിട്ടികഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി ഉള്ളവര്ക്കു കയറി നില്ക്കാം എല്ലാം വളരെ ഡിസിപ്ലിന്ഡ്.

ട്രെയിനാണെങ്കില് തിക്കി നിറച്ചു എറണാകുളത്തെ പ്രൈവറ്റു ബസുകള് പോലെ മുഴത്തിനു മുന്നൂറെന്ന കണക്കില് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിറയെ വളയങ്ങള് ഉണ്ട് പിടിച്ചു തൂങ്ങിയും വാതില് തൂങ്ങിയും പോകാം. മാല, വള, പേര്സ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കില്  അടിച്ചു മാറ്റാതെ പോയാല് നിങ്ങളൂടെ പരമഭാഗ്യം.ആദ്യമായി ബോംബേയില് പോകുവന് ഈ ലോക്കല് ട്രെയിനില് കയറണമെങ്കില് കൊടിയേറ്റം സിനിമയിലെ ഗോപിയെ പോലെ എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്നും പറഞ്ഞു കുറെ നാള് വായ പൊളിച്ചു നില്ക്കേണ്ടി വരും.www.kalikuttan.com

ഇതൊക്കെ കാരണം ഞാന് ഒരു സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് മാരുതി വാങ്ങി അതിലാണു യാത്ര. എന്റെ ഭാര്യ ഒരു അഡ്വെര്ട്ടൈസ് കമ്പ്നിയില് സെക്രട്ടറി ആണു. ഞാന് ഒരു കമ്പനിയില് ഫോര് മാനും എന്റെ പേരു നാരായണന് . പട്ടര് തന്നെ. ഭാര്യ മലയാളി ആണു. ലളിതഎന്നു പേരു. കണ്ടാല് അത്ര ലളിതം അല്ല, ഒരു ചരക്കു തന്നെ ആണു. രശ്മി സോമന്റെ മുഖം, പൊമ്മ ബാബു വിന്റെ മുലകള്, പഴയ സില്ക്കു സ്മിതയുടെ ഉദരം,ഒരു കുപ്പി എണ്ണ നിറക്കാന് പറ്റു പൊക്കിള് കുഴി. (അവള് അതു പ്ക്ഷെ കാണിക്കില്ല) അതിനു താഴെ കട്ടുറുമ്പ് പോകുതു പോലെയുള്ള ഒരു ചെറു രോമ രാജി. അതു ശോഭനയുടെ വയറുപോലെ താഴേക്കു പോകുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ അടിയില് നിങ്ങ്ല്ക്കാര്ക്കൂം കാണാന് കഴിയാത്ത ആഴത്തില് കാട്ടുകടല് കൂടു കൂട്ടിയപോലെ ഒരു പുര്. അവള്ക്കു നല്ല വെളൂപ്പാണു. അവളൂടെ പൂറു ഒരു കുരുവിക്കൂടു പോലെ തോന്നും. ദിവസേന അവള് പുതിയ ജട്ടി ഇടും. കാരണം അവള്ക്കു ഭയങ്കര വിയര്പ്പാണു. പക്ഷെ ആ വിയര്പ്പിനു ജമന്തിപ്പൂവിന്റെ മണം ആണൂ. അവളൂടെ കുണ്ടി അഥവ ചന്തി നമ്മുടെ കാവ്യാ മാധവന്റെ അത്ര കാണും. നീളം എന്റെ അത്ര വരും. ഒരു നെടുവരിയന് ചരക്കാണെന്നു ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവര്ക്കും പിടി കിട്ടിയിരിക്കുമല്ലോ. (അടുത്ത പേജില്‍ തുടരും next page button ചുവടെ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *